Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 5 Sep 2013

Atest CFE-LAPEM

Firma Ormazabal otrzymała niedawno atest CFE-LAPEM dopuszczający do użytku na terenie Meksyku szafy rozdzielcze CGM.3 i CGMCOSMOS z pełną izolacją gazową. LAPEM (Laboratorium do badań sprzętu i materiałów) to instytucja Federalnej Komisji ds. Elektryczności oferująca specjalistyczne badania inżynieryjne, analizy laboratoryjne oraz próby terenowe sprzętu i materiałów, jak również systemy zarządzania jakością oraz opcje dostaw.
 
To osiągnięcie stanowi bardzo ważny kamień milowy w naszej działalności, szczególnie że niewiele firm w branży otrzymuje ten atest. Firma Ormazabal jest jego dumnym posiadaczem w przypadku jej dwóch najbardziej charakterystycznych linii produktów, dzięki czemu może uczestniczyć nie tylko w projektach dotyczących odnawialnych źródeł energii, tak jak dotychczas, ale również w publicznych i prywatnych projektach w zakresie dystrybucji energii.