Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Przemysł | 5 Apr 2018

Betonowe stacje transformatorowe – kompletne rozwiązanie dla systemów biogazowych w Niemczech

Gdy w 2017 r. naszemu partnerowi, firmie Elektro Bohndorf, pewna chlewnia z Saksonii-Anhalt zleciła wykonanie biogazowni, chodziło o zamianę naturalnego nawozu w energię. W ramach tego projektu wyżej wymieniony wykonawca nawiązał współpracę z Ormazabal w zakresie urządzeń do przesyłu wytwarzanej energii elektrycznej do publicznej sieci średniego napięcia. Wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy dwie betonowe stacje transformatorowe: kompletne rozwiązanie, specjalnie dostosowane do potrzeb klienta. Obie betonowe stacje ormaset.p wyposażono w rozdzielnicę średniego napięcia z systemem ga-gae, dwa transformatory o mocy 630/800 kVA oraz właściwe wyposażenie dodatkowe. Zgodnie z życzeniem klienta pełną odpowiedzialność za zarządzanie projektem ponosił wykonawca. „Współpraca z firmą Ormazabal obejmowała również transport i proces zatwierdzania. Dla nas, wykonawcy systemu, była to naprawdę wielka pomoc”, potwierdza Andreas Bohndorf, Drugi Dyrektor Zarządzający firmy Elektro Bohndorf. Ze względu na niewielkie wymiary stacje zostały dostarczone całkowicie zmontowane. Dzięki temu możliwe było zrealizowanie niezwykle napiętego harmonogramu prac: etap planowania zamówienia i dostawę dzieliło zaledwie kilka tygodni.