Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Struktura trzeciego stopnia | 15 Maj 2018

Bezpieczeństwo dostaw dla straży pożarnej w Krefeld

Główna siedziba straży pożarnej w mieście Krefeld już od dawna była zbyt mała na istniejące potrzeby, w związku z czym miasto postanowiło zbudować nowy budynek. Na terenie o powierzchni 25 000 metrów kwadratowych zbudowano kompleks budynków najnowszej generacji, aby zagwarantować ciągłość dostaw nawet w przypadku przerw w dostawach prądu w sieci publicznej. Na miejscu zamontowano dwa zespoły prądotwórcze, które są w stanie zapewnić zasilanie budynku straży pożarnej przez kilka dni w nagłym wypadku. Dodatkowo nowa siedziba straży pożarnej ma własną elektrociepłownię kogeneracyjną, która dostarcza prąd i ciepło oraz dostarcza energię elektryczną do sieci lokalnego dostawcy energii. Ormazabal Niemcy, jako ogniwo łączące te elementy i lokalny ekspert w dziedzinie dystrybucji energii, dostarczyła rozdzielnicę średniego napięcia typu gae630. Bezobsługowa rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 zapewnia nieprzerwane zasilanie. „Mamy zapewnione maksymalne bezpieczeństwo na wypadek przerw w zasilaniu”, cieszy się szef straży pożarnej Andreas Klos, który odegrał decydującą rolę w planowaniu nowej głównej siedziby straży pożarnej. „Dzięki redundancji technicznej i organizacyjnej możemy zapewnić bezpieczną obsługę i jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość”. Stefan Passens, przedstawiciel handlowy w regionie północno-zachodnim Niemiec, jest również zadowolony, że rozdzielnica średniego napięcia „Made in Krefeld” będzie używana w pobliżu obiektów firmy Ormazabal: „Oczywiście jesteśmy szczególnie dumni z tego, że możemy pomóc w naszej niemieckiej siedzibie głównej firmy i zapewnić, że jedna z najważniejszych instytucji w mieście uzyska nieprzerwaną dostawę energii”.