Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 2 Oct 2017

Bezpieczne manewry! Firma Pusch & Partner organizuje seminaria na temat szkolenia w zakresie pracy z urządzeniami elektrycznymi w instalacjach Ormazabal Anlagentechnik

Specjalizujemy się w dystrybucji energii i sieciach średniego napięcia, dlatego przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa w miejscu pracy. Częste seminaria organizowane na terenie naszego zakładu i salonu sprzedaży przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa. Na przykład inżynierowie z firmy Pusch & Partner, we współpracy z inżynierami z Niemiec z VDI, organizują dwudniowe seminaria na temat „specjalizacji w eksploatacji i utrzymaniu instalacji elektrycznych”, które są skierowane do instalatorów i pracowników firm energetycznych. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu teoretycznym i ćwiczeniach praktycznych w naszym salonie na terenie obiektu w Krefeld. Po zdaniu testu pisemnego uczestnicy otrzymują świadectwo szkolenia w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych. Wizyta w zakładzie produkcyjnym umożliwia ogólne zapoznanie się z rozdzielnicami średniego napięcia w pełnej izolacji gazowej, zamkniętymi w hermetycznych zbiornikach.