Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 5 Sep 2013

Coraz liczniejsza rodzina rozwiązania ormaCONTAINER

Przenośne podstacje rozdzielcze firmy Ormazabal typu ormaCONTAINER składają się z metalowej obudowy, wewnątrz której znajdują się wszystkie związane z podstacją komponenty, takie jak szafy rozdzielcze średniego napięcia o napięciu do 40,5 kV, transformatory pomocnicze, tablica rozdzielcza niskiego napięcia, urządzenie do ładowania akumulatorów oraz inne urządzenia pomocnicze.
 
Rozwiązanie zostało zaprojektowane i opracowane głównie po to, aby sprostać zarówno pilnym, jak i czasowym wymaganiom stawianym przez podstacje przełączające i standardowe podstacje (ormaCONTAINER). Ze względu na szybkość i prostotę wdrożenia rozwiązanie umożliwia optymalizację czasu i kosztów, stanowiąc idealną ofertę do zastosowań w zakresie odnawialnych źródeł energii, obejmującą m.in. elektrownie fotowoltaiczne (ormaCONTAINER — PV), farmy wiatrowe (ormaCONTAINER — W), a także zastosowania przemysłowe, w szczególności w branży górniczej, naftowej i gazowej (ormaCONTAINER — GEN).
 
W 2013 roku przeprowadzono w ramach różnych projektów, np. farmy wiatrowej Marcona lub elektrowni fotowoltaicznej Aura, instalację około 20 metalowych kontenerów.