Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Przemysł | 24 Sep 2013

Elektrownia 25 MW

Na potrzeby budowy elektrowni w Luandzie w Angoli firma Ormazabal dostarczyła grupie HIMOINSA, jednemu z największych na świecie producentów zespół generatorów, aparaturę rozdzielczą CPG.0 średniego napięcia.
 
Luanda to stolica, a zarazem największe miasto Angoli, które zamieszkuje 7 mln osób. Położone jest nad oceanem Atlantyckim.
 
W związku z planem rządu Angoli dotyczącym wytwarzania energii, którego celem jest zapewnienie nowej infrastruktury na przygranicznych obszarach kraju, angolskie Ministerstwo Energii i Gospodarki Wodnej (MINEA) zleciło grupie HIMOINSA budowę elektrowni, której zadaniem będzie dostarczanie energii elektrycznej do sieci publicznej. Elektrownia będzie zaopatrywała w prąd także dzielnicę Luandy Zango IV oraz przepompownię w Cassaque, u ujścia rzeki Kwanza.
 
Dzięki aparaturze rozdzielczej CPG.0 z izolacją gazową i o pojedynczym szynoprzewodzie, zestawy generatorów grupy HIMOINSA będą oferować najwyższy poziomi izolacji, jednocześnie wytwarzając 25 MW PRP i 20 MW mocy stałej o napięciu znamionowym 15 kV i częstotliwości znamionowej 50 Hz.
 
Współpraca między firmą Ormazabal a grupą HIMOINSA przyczynia się do zacieśnienia relacji między oboma spółkami oraz jest jasnym sygnałem dla rządu Angoli wyrażającym gotowość współdziałania przy rozwoju tego kraju.