Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 9 Sep 2012

Firma Ormazabal pracuje nad projektem podstacji transformatorowej z pośrednim systemem magazynowania energii elektrycznej do ładowania pojazdów elektrycznych w ramach projektu Energetyzuj miasto

Celem projektu Energetyzuj miasto jest znalezienie praktycznych rozwiązań umożliwiających sprostanie wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wprowadzenie pojazdów elektrycznych w obszary miejskie i związany z tym wymóg zapewnienia dostępu do instalacji pozwalających na ładowanie odpowiednich akumulatorów.  

To już kolejna faza projektu CityElec, która zakłada kontynuację realizacji celów fazy wcześniejszej, określonych jako niezbędne do rozwoju infrastruktury pojazdów elektrycznych.  

W procesie budowania niezbędnej infrastruktury niezbędne jest znalezienie najbardziej wydajnych rozwiązań odpowiadających strukturze obecnych miast. Wypracowany model ma być w założeniach przyjazny dla środowiska, spełniać wymogi sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz dostarczać wysokiej jakości usług mieszkańcom.