Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 14 Jan 2013

Firma Ormazabal umacnia lokalną pozycję

Firma Ormazabal jest jedną z wiodących światowych firm specjalizujących się w sektorze energetycznym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań firma znalazła się na czele rozrastającej się europejskiej branży przemysłu elektrotechnicznego.

Firma Ormazabal zatrudnia zaangażowany zespół specjalistów oddanych kwestii praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w procesie tworzenia i stosowania firmowych produktów.

 Celem firmy jest utrzymanie bliskiej współpracy z zakładami użyteczności publicznej oraz odbiorcami przemysłowymi, co umożliwi osiągnięcie wzajemnych, długoterminowych korzyści.

Aby wzmocnić swoją pozycję w Wielkiej Brytanii i Europie Północnej, firma Ormazabal przejęła firmę EPDL, doświadczonego lokalnego partnera zorientowanego na produkty i usługi związane z branżą dystrybucji średniego napięcia, głównie w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Wspólnie z EPDL firma Ormazabal wykazuje na rynku brytyjskim duże zaangażowanie już od dekady.  Teraz, dzięki nowemu nabytkowi, firma może zaprezentować na tym rynku szeroką ofertę własnych usług i produktów.  Warto dodatkowo wspomnieć o naszych lokalnych doświadczeniach w sektorze odnawialnych źródeł energii obejmujących dostarczanie rozwiązań w zakresie instalacji średniego napięcia, w szczególności w branży energii słonecznej i wiatru.

Po latach współpracy z firmą EPDL nadszedł początek nowej ery możliwości dla firmy Ormazabal. Ten ważny nabytek zwiększa nasz lokalny potencjał oraz motywację zespołu w świetle nadchodzących wyzwań – powiedział Alan Pickford, członek zarządu spółki EPDL-Ormazabal