Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Źródła odnawıalne | 13 Sep 2012

Firma Ormazabal została dostawcą wyposażenia elektrycznego dla firmy Iberdrola Ingenieria

Firma Ormazabal podpisała z firmą Iberdrola Ingenieria kontrakt na dostawy w Brazylii. Jest to bez wątpienia ważny projekt, który wzmacnia globalną obecność firmy Ormazabal, przy czym szczególnie w Brazylii, rynku o znacznym potencjale wzrostu.

Rynki wschodzące to obecnie obszary, na których inwestycje w obiekty oraz sieć elektryczną są dla firm sektora energetycznego finansowo opłacalne. Z tego też względu firma Ormazabal otrzymała ważne zamówienie od firmy Iberdrola Ingeniería w Brazylii.

Mówiąc dokładniej, firma Ormazabal dostarczy firmie Iberdrola Ingeniería szafy rozdzielcze podstacji oraz szafy rozdzielcze turbin wiatrowych na farmę wiatrową „Projeto Leilão 2010” w Brazylii. Składa się na to aparatura średniego napięcia do 144 turbin wiatrowych i 35 zestawów wyposażenia podstacji do rozdziału pierwotnego. Sprzęt zostanie zainstalowany w stanach Rio Grande do Norte i Bahia.
 
Globalna obecność firmy Ormazabal

Firma Ormazabal wzmacnia proces swojej globalnej ekspansji, która w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Tak naprawdę firma już teraz jest istotnym graczem na rynkach światowych, działając w Niemczech, Argentynie, Brazylii, Chinach, Hiszpanii, Francji, Polsce, Portugalii i Turcji, a za sprawą spółek zależnych i dystrybutorów jest obecna w ponad 50 krajach.