Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Firma TECNICHAPA przedłuża umowę na produkcję części w sektorze obronnym

Relacje z tym klientem, liderem w produkcji pojazdów militarnych, rozpoczęły się dwa lata temu i są coraz bardziej owocne. Obecnie firma Tecnichapa ma udział w produkcji dwóch pojazdów oraz doszła do drugiego etapu z nowszym pojazdem, co oznacza produkcję 3 głównych modułów do liczby około 200 pojazdów. Wszystkie istotne części są produkowane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, do których zalicza się stal i aluminium. Następnie są jednostkowo sprawdzane pod kątem wymiarów i wytrzymałości spawów oraz wizualnie po wykonaniu malowania. Firma Tecnichapa związała się z tym klientem do 2016 roku i potwierdza zarazem strategię opartą na produktach i rynkach z wysoką wartością dodaną.