Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 10 Sep 2012

Homologacja ERDF na nowe podstacje CTC-RA i RB (typ PSS-A i B)

Historia firmy Ormazabal we Francji rozpoczęła się około dwadzieścia lat temu, kiedy to spółka (wówczas pod nazwą) EdF poszukiwała prostego rozwiązania do swej publicznej sieci rozdziału na terenach wiejskich i półmiejskich. Pierwsza podstacja o nazwie ormaPACK została zainstalowana w 1994 r. Po tym wydarzeniu we Francji miały miejsce tysiące instalacji podstacji typu kioskowego.  

Podstacje CTC-RA i RB (typ PSS-A i B) to proste, kioskowe rozwiązania (od 100 kVA do 250 kVA) do użytku zewnętrznego w publicznych sieciach rozdziału zlokalizowanych na terenach wiejskich i półmiejskich. Typ PSS-A jest przeznaczony do prostych rozdziałów, zaś PSS-B do sieci pierścieniowych.
La historia de Ormazabal en Francia comenzó hace unos 20 años cuando EdF buscaba una solución simplificada para sus redes de distribución rural y semiurbana. El primer centro, denominado ormaPACK, se instaló en 1994 y desde entonces cientos de centros de transformación tipo kiosco se han instalado en Francia.
 
Los CTC-RA y RB (tipo PSS A y B) son centros tipo kiosco (100 kVA a 250 kVA) de maniobra exterior para redes de distribución rurales y semiurbanas El PSS-A está orientado a topologías simples en antena mientras que el PSS-B a topologías en anillo. - See more at: http://www.ormazabal.com/es/sala-de-prensa/noticias/francia-ormazabal-ha-obtenido-la#sthash.Y9Twf3NG.dpuf
La historia de Ormazabal en Francia comenzó hace unos 20 años cuando EdF buscaba una solución simplificada para sus redes de distribución rural y semiurbana. El primer centro, denominado ormaPACK, se instaló en 1994 y desde entonces cientos de centros de transformación tipo kiosco se han instalado en Francia.
 
Los CTC-RA y RB (tipo PSS A y B) son centros tipo kiosco (100 kVA a 250 kVA) de maniobra exterior para redes de distribución rurales y semiurbanas El PSS-A está orientado a topologías simples en antena mientras que el PSS-B a topologías en anillo. - See more at: http://www.ormazabal.com/es/sala-de-prensa/noticias/francia-ormazabal-ha-obtenido-la#sthash.Y9Twf3NG.dpuf