Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 7 Feb 2017

IDS i Ormazabal: wspólne rozwiązania dla dostawców energii

Często dostawcy muszą sprostać wyzwaniom stawianym przez rygorystyczne harmonogramy, surowe wymagania i zmiany w dystrybucji energii. We współpracy z naszym partnerem IDS GmbH oferujemy rozwiązania typu „wszystko w jednym” dla klientów z obszarów, takich jak zabezpieczenia i kontrola stacji.
 
Obecnie realizowany jest projekt Stadtwerke Schorndorf GmbH. Dostawcą usług energetycznych i partnerem w zakresie infrastruktur jest podmiot prowadzący operacje techniczne spółki energetycznej Remstalwerk i w związku z tym jest odpowiedzialny za przebudowę stacji rozdzielczej w Remstalwerk. Głównym celem projektu jest całkowita wizualizacja i kontrola rozdzielnicy średniego napięcia z dziesięcioma panelami systemu sterowania Stadtwerke Schorndorf. Po ustaleniach zawartych z konkretnym klientem i opracowaniu planu działania IDS dostarczyło komponenty technologiczne do fabryki w Krefeld, w której Ormazabal przeprowadza rozmieszczenie i montaż urządzeń. Technologia sterowania siecią zostanie wdrożona w zakładzie klienta, a jego pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni. W ten sposób Ormazabal dostarcza klientowi uniwersalne rozwiązanie oraz zapewnia skuteczne i szybkie wdrożenie projektu.