Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Pojazd Elektryczny | 13 Nov 2018

Ikusi i Ormazabal prezentują swoją ofertę zrównoważonej mobilności na Go Mobility

 
  • Ikusi i Ormazabal przedstawią swoje propozycje jako firmy specjalizujące się, odpowiednio, w pozyskiwaniu informacji na podstawie danych oraz w produktach i usługach w zakresie połączenia z siecią stacji ładowania.
 
  • Targi odbędą się w Ficoba (Irún) w dniach 27-28 listopada.
 
Ikusi i Ormazabal, spółki należące do grupy Velatia, wezmą udział w pierwszej edycji Go Mobility - pierwszej wystawy przemysłowej w Europie Południowej, poświęconej zrównoważonej mobilności w przyszłości, skierowanej do specjalistów i firm działających w sektorze elektromobilności i magazynowania energii.
 
Oferta Ikusi

Ikusi bierze udział w tym wydarzeniu, aby przedstawić swoje możliwości jako firmy wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu informacji na podstawie danych wygenerowanych przez różne obszary uczestniczące w tworzeniu zrównoważonej mobilności.

Ikusi posiada własną platformę oprogramowania, Spider OIM, która monitoruje i zarządza dużą ilością danych z wielu źródeł i systemów operacyjnych mobilności. Platforma Spider centralizuje, przetwarza i wykorzystuje dane multimodalnie za pomocą zaawansowanych narzędzi Business Intelligence.

Dzięki temu planiści, operatorzy i organy transportu mogą wizualizować informacje w sposób uproszczony, uporządkowany i prosty, a co za tym idzie, podejmować najlepsze decyzje w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych usług, optymalnej koordynacji zasobów oraz przewidywania problemów i przyszłych trendów.

Ponadto Ikusi opracowuje złożone projekty integracji i inżynierii technologicznej, które promują bezpieczną, zrównoważoną i dostępną mobilność zarówno w infrastrukturze drogowej oraz kolejowej, jak i w środowiskach miejskich i regionalnych.

Ikusi uzupełnia swoją ofertę o listę usług, które poprawiają poziom dostępności krytycznych systemów dla działalności klienta, przejrzystość zarządzania i jakość usług dla obywateli.

Oferta Ormazabal

Ormazabal, spółka z grupy Velatia specjalizująca się w opracowywaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu rozwiązań służących podłączeniu do sieci energetycznej, oferuje produkty i usługi dla podmiotów rozwijających sieci szybkiego i ultraszybkiego ładowania lub operatorów takich sieci, operatorów flot, operatorów transportu publicznego lub zarządców sieci ładowania, które to produkty i usługi umożliwiają im realizację projektu biznesowego od fazy inżynieryjnej aż po etap instalacji, rozruchu i konserwacji. Należy również podkreślić, że dostawy niezbędnej energii elektrycznej są realizowane na czas, w sposób niezawodny, bezpieczny i dostosowany do potrzeb klienta, a także do specyficznych wymagań każdego państwa lub każdego operatora sieci energetycznej.
  
Stworzenie infrastruktury ładowania stanowi wyzwanie dla sieci dystrybucji energii, któremu można sprostać jedynie poprzez cyfryzację tej sieci. Ormazabal oferuje swoje doświadczenie jako operator i koordynator sieci inteligentnych, oparte na znajomości sieci i uznaniu wielu głównych operatorów sieci energetycznych na świecie.

Rozwiązania firmy Ormazabal w zakresie podłączenia do sieci są stosowane przez operatorów transportu publicznego i operatorów flot, a także przez podmioty rozwijające sieci ładowania w największych państwach Europy.
 
Ikusi w komitecie technicznym targów

Targi Go Mobility - Basque Sustainable Mobility Industry Exhibition-, które odbędą się w dniach 27-28 listopada na terenach wystawienniczych w Ficoba (Irún-Hiszpania), uzyskały poparcie Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa (działu rozwoju gospodarczego, obszarów wiejskich i równowagi terytorialnej zarządu prowincji Gipuzkoa).
 
Wraz z wykwalifikowanymi przedstawicielami instytucji, przedsiębiorstw, klastrów i centrów technologicznych z danego sektora Ikusi jest częścią komitetu technicznego, który wspiera organizację targów.
 
Celem komitetu jest doradzanie i weryfikacja treści technicznych wydarzenia oraz przekazywanie wiedzy uczestnikom z sektora zrównoważonej mobilności tak, aby wydarzenie przyniosło jak największe korzyści umożliwiające połączenie interesów różnych sektorów wchodzących w skład zrównoważonej mobilności.