Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Ikusi Multimedia prezentuje Sekcję dla klienta: wyjątkową usługę ułatwiającą i poprawiającą relacje z klientem

Jest to platforma złożona z wielu kanałów, łącząca kontakt osobisty, telefoniczny i on-line.

Dostęp do usługi możliwy jest na stronie areacliente.ikusi.tv lub za pośrednictwem strony internetowej Ikusi Multimediawww.ikusi.tv

Dział multimediów uczynił kolejny krok w stronę usprawnienia obsługi poprzez udostępnienie nowej usługi Sekcja dla klienta. Pomysł usługi został zaczerpnięty z rozwiązania wielokanałowego, na który składa się kontakt osobisty, telefoniczny oraz on-line.

Jedną z nowych funkcji w usłudze Sekcja dla klienta jest utworzenie określonej strony internetowej, do której możliwy jest dostęp za pośrednictwem www.ikusi.tv lub areacliente.ikusi.tv. Komunikacja z klientami różnych usług, przesyłanie informacji i transakcje są obsługiwane z tego miejsca i zorganizowane w cztery główne sekcje: Pomoc w nowych projektach, pomoc handlowa i podczas zamówień, pomoc biurowa oraz pomoc techniczna.

Jest to przyjazna dla użytkownika strona internetowa z intuicyjną nawigacją, zaprojektowana z myślą o kliencie w celu stworzenia relacji opartych na bliskości, bezpośredniości, dostępności, transparentności, zaangażowaniu, prostocie, wygodzie oraz innych wartościach.


Usługa utworzona przez klienta i z myślą o nim

Utworzenie nowej usługi Sekcja dla klienta odbyło się na podstawie wnikliwej analizy różnych procesów mających miejsce podczas relacji z klientem — ma na celu odzwierciedlenie potrzeb klienta i jego priorytetów, aby można było określić aspekty, z którymi usługa Sekcja dla klienta powinna zająć się w początkowej fazie. Odnotowano, że sprawy związane z problemami technicznymi, naprawami oraz zwrotem pieniędzy są postrzegane jako bardzo ważne wśród klientów. Mając to na uwadze, firma Ikusi postawiła się w pozycji klienta i stworzyła rozwiązania, dzięki którym klient poczuje najwyższy komfort — to w decydującej mierze przyczyniło się do wdrożenia usługi Sekcja dla klienta.

Nowa usługa Ikusi Multimedia została stworzona z wizją globalną. Wszystkie zidentyfikowane przez dział multimedialny wyzwania pojawiające się w relacji z klientami będą stopniowo wdrażane.