Nous contacter

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 12 Dec 2017

Nagroda „A jak złoto” w uznaniu metody zaawansowanego zarządzania dla firmy Ormazabal y Cía.

Starania podejmowane przez firmę Ormazabal y Cía, S.L.U. (ODS) w zakresie wdrażania metod zaawansowanego zarządzania zostały wyróżnione nagrodą „A de Oro” („A jak Złoto”), w kategorii „Przemysł”, która jest przyznawana przez EUSKALIT, fundację wspieraną przez rząd Kraju Basków, działającą na rzecz stosowania metod zaawansowanego zarządzania w organizacjach baskijskich.
 
Nagroda ta jest przyznawana przez rząd Kraju Basków najbardziej zaawansowanym organizacjom pod względem sposobów zarządzania, które stawiają sobie za cel równomierne traktowanie wszystkich grup interesu, klientów, pracowników i społeczeństwa w ogóle.
 
Cel tej nagrody jest dwojaki:
 
  • Wyróżnienie najbardziej zaawansowanych organizacji pod względem zarządzania, aby stanowiły one bodziec i punkt odniesienia dla innych organizacji.
 
  • Publiczne uznanie wysiłków podejmowanych przez te organizacje oraz osiągniętego przez nie stopnia zaawansowania metod zarządzania.
 
Misją firmy Ormazabal y Cía. z siedzibą w Igorre (Vizcaya) jest projektowanie, rozwijanie i produkcja rozdzielnic elektrycznych średniego napięcia, dostarczanie niestandardowych produktów oraz świadczenie usług dla sieci wtórnego rozdziału energii.
 
Organizacja ta wykorzystuje model zaawansowanego zarządzania jako punkt odniesienia do oceny i poprawy systemu zarządzania. Otrzymała nagrodę na podstawie zewnętrznej oceny dokonanej przez niezależnych ekspertów niezwiązanych z organizacją, należących do Klubu Oceny EUSKALIT, w skład którego wchodzi blisko 2000 osób piastujących stanowiska kierownicze lub dyrektorskie, współpracujących bezinteresownie z EUSKALIT, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu.
 
Nagrody zostały wręczone na gali we wtorek, w dniu 12 grudnia w Centro Kursaal w Donostii-San Sebastián.