Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 22 Nov 2016

Nagroda Kaizen Lean będąca dowodem uznania procesu ciągłego doskonalenia

Głównym celem nagród Kaizen Lean jest wspieranie dobrych praktyk w dziedzinie ciągłego doskonalenia. W związku z tym Kaizen Institute i podmioty współpracujące corocznie nagradzają najlepsze praktyki. Nagrodzone firmy potwierdzają, że nagrody stanowią motywację dla zespołów pracowników oraz zachętę do jeszcze większego zaangażowania kierowników tych zespołów.
 
Nagrody Kaizen Lean są wyrazem uznania pracy firm w czterech obszarach doskonałości: Wydajność, Jakość, BHP i System Ciągłego Doskonalenia.
 
W kategorii „Doskonałość w dziedzinie wydajności” nagrodzone zostały wysiłki podejmowane przez długi czas przez cały zespół firmy Ormazabal Distribución Primaria.
 
W roku 2016 w skład komisji oceniającej weszły następujące podmioty współpracujące: Asociación Española para la Calidad (AEC) [Hiszpański Związek Jakości], Grupa PSA oraz Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) [Fundacja Klaster Firm Motoryzacyjnych w Galicji].
 
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas gali, która odbędzie się w dniu 21 listopada w Pałacu Cibeles w Madrycie.