Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Źródła odnawıalne | 5 Sep 2013

Odnawialne źródła energii dla Włoch i południowej Francji

Pomimo zmniejszonych dotacji i faktu, że procedury zatwierdzeń w innych krajach europejskich wykazują czasami wysoki poziom skomplikowania, dostawcy energii we Włoszech i Francji w dalszym ciągu stosują parki fotowoltaiczne (PV) do wytwarzania energii elektrycznej. Firma Ormazabal dostarcza transformatory, aparaturę rozdzielczą średniego napięcia oraz dostępne dla użytkownika żelbetonowe struktury do wybranych naziemnych elektrowni w obu wymienionych krajach.
 
Do sierpnia 2013 r. we włoskiej prowincji Udine ma zostać ukończonych osiem elektrowni fotowoltaicznych o mocy nominalnej 30 MW. W maju 2013 r. we Francji zostanie zainicjowanych sześć projektów budowlanych elektrowni o mocy nominalnej 130 MW, które mają zostać według założeń włączone do sieci do połowy 2014 r. Za prace elektryczne we wszystkich projektach odpowiedzialna jest firma Speidel GmbH & Co. KG. Firma Speidel współpracuje z nami jako dostawca od około dziesięciu lat. Planując wdrażanie elektrowni słonecznych w innych krajach europejskich, firma Ormazabal korzystała ze zgromadzonej na całym świecie wiedzy specjalistycznej, dzięki czemu spełniła narzucone przez konkretne państwa wymogi, takie jak określone poziomy napięcia lub wytyczne dostawców energii elektrycznej.
 
W słonecznej Europie Południowej parki fotowoltaiczne już teraz dostarczają energię elektryczną wielu mieszkańcom. Gdy tylko budowane obecnie systemy zostaną podłączone do sieci elektroenergetycznej we Włoszech i południowej Francji, ze źródeł alternatywnej energii będzie mogło zacząć korzystać 400 000 dodatkowych domostw, co pozwoli na wyraźne zmniejszenie emisji CO2. Energię słoneczną na elektryczność będą we francuskich oraz włoskich elektrowniach słonecznych przetwarzać podstacje transformatorowe firmy Ormazabal. W ramach pełnego rozwiązania firma dostarczy uprzednio złożone betonowe podstacje transformatorowe, aparaturę rozdzielczą średniego napięcia oraz wypełnione olejem, hermetycznie uszczelnione transformatory.
 
Jako że w obu krajach stosuje się specjalne falowniki, które jednocześnie nieznacznie zwiększają wydajność systemu, zamówione zostały transformatory o napięciu wtórnym na poziomie 460 woltów. Charakterystyczną cechą transformatorów trójfazowych jest również system samoczynnego chłodzenia (ONAN) oraz częstotliwość 50 Hz. Ich konstrukcja została specjalnie dostosowana do pracy falowników w elektrowniach fotowoltaicznych. Spełniają także wymogi narzucone przez normy z serii IEC — EN 60076, część 1–10, a także DIN-EN-50464.
 
Ochrona przed trzęsieniem ziemi 
 
Począwszy od najmniejszego systemu o mocy 800 kW do największego systemu o mocy 13 MW, firma Speidel przeprowadzi we włoskiej prowincji Udine instalację ośmiu elektrowni słonecznych o łącznej zdolności wytwórczej 30 MW. Do parków fotowoltaicznych firma Ormazabal dostarczy 30 podstacji transformatorowych o mocy wytwórczej od 800 kVA do 1250 kVA na transformator. Poszczególne części systemu zostaną razem połączone na obszarze odpowiadającym powierzchni około 15 boisk piłkarskich, jednak nie będą miały połączenia z zewnętrznym systemem dystrybucji energii. Firma dostarcza dostępne dla użytkownika, złożone wstępnie na miejscu stacje o długości 4,5 m, głębokości 2,4 m i wysokości 3 m. Istotnym wymogiem była konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi, aby w razie kataklizmu system nie został uszkodzony.
 
Wewnątrz struktury znajduje się aparatura rozdzielcza średniego napięcia z rozłącznikiem typu GA 2K1TS-C, a przesyłane napięcie to 20 kV. Działanie wyprodukowanej w Niemczech aparatury rozdzielczej z izolacją SF6 nie jest uzależnione od klimatu, dlatego można bezproblemowo przeprowadzić jej instalację w południowych regionach, w których panują ekstremalne warunki klimatyczne. Zgodnie z międzynarodową normą IEC 62271-200 posiada zabezpieczenie łukoochronne. Pierwszy system został już ukończony i dostarcza energię elektryczną do miejscowej sieci. Kolejne systemy zostaną podłączone do sierpnia 2013 r.
 
Spełnione francuskie normy
 
Szacuje się, że do lipca 2014 roku w południowej Francji zostanie zbudowanych sześć parków fotowoltaicznych, m.in. w Villenave-Cosme, o łącznej zdolności wytwórczej 130 MW. Do instalacji aparatury rozdzielczej na terenie Francji wymagane jest specjalne zezwolenie od operatora sieci Electricité de France (EDF). Kiedy tylko hiszpańska elektrownia firmy Ormazabal spełni wymogi produkcyjne na rynku francuskim, aparatura rozdzielcza oraz transformatory zaczną być produkowane we Francji. Instalowany w elektrowniach słonecznych system rozdzielnicy tablicowej CGMCOSMOS może być łączony modułowo oraz może posiadać pełną izolację gazową. Jest odpowiedni do zastosowań z napięciem nominalnym do 24 kV. Tak jak w przypadku aparatury rozdzielczej średniego napięcia wdrożonej we Włoszech, również ten sprzęt jest łukoochronny, dzięki czemu można zagwarantować ochronę i bezpieczeństwo personelu oraz własności. 
 
Aby umożliwić podłączenie do miejscowej sieci, firma Ormazabal dostarcza również dostępne dla użytkownika stacje dystrybucyjne. Zgodnie z wymogami operatora sieci wyposażono je w układy zabezpieczające styczników. Wybierając wyposażenie stacji dystrybucyjnych, operator zdecydował się również na aparaturę rozdzielczą średniego napięcia CGMCOSMOS. Poszczególne stacje mogą być zdalnie obsługiwane przez dostawcę energii elektrycznej.
 
Zgromadzona na całym świecie wiedza specjalistyczna
 
– Z firmą Ormazabal mamy specjalną umowę partnerską, która rozwinęła się na przestrzeni lat. Firma reaguje na zapytania szybko i elastycznie oraz oferuje dokładnie to, czego szukamy – powiedział Tobias Schönsteiner, dyrektor działu ds. odnawialnych źródeł energii w firmie Speidel GmbH & Co. KG. Schönsteiner zwraca szczególną uwagę na szybki czas dostawy, wynoszący około ośmiu tygodni. To niezwykle istotna kwestia w kontekście rynku rozwiązań fotowoltaicznych, ponieważ takie technologie bardzo szybko się zmieniają. Dzięki działalności prowadzonej w siedzibie spółki oraz działach produkcji w Hiszpanii oraz innych lokalizacjach produkcyjnych we Francji, w Niemczech i w Polsce, firma Ormazabal ma już za sobą wiele lat doświadczeń z międzynarodowymi projektami. Firma zdobywa teraz dalsze doświadczenie, dostarczając wyposażenie do parków fotowoltaicznych we Francji i we Włoszech. Zarządzane przez Markusa Kiefera (kontakt: Markus.Kiefer@Ormazabal.de) biuro sprzedaży firmy Ormazabal w obszarze południowym Ormazabal udzieliło firmie Speidel GmbH & Co. KG wsparcia eksperckiego w zakresie usług technicznych oraz planowania parków fotowoltaicznych we Francji i we Włoszech oraz dostarcza odpowiednie struktury, od transformatorów po aparaturę rozdzielczą średniego napięcia, korzystając z jednego źródła.