Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 25 Jan 2019

Ormazabal i EWE NETZ stają na czele rewolucji energetycznej w Niemczech z pilotażowym projektem inteligentnych transformatorów

Coraz więcej energii elektrycznej powstaje z odnawialnych źródeł. EWE NETZ GmbH – jeden z największych operatorów sieci elektroenergetycznej w Niemczech – już ponad 80% energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych. Jest to niewątpliwie korzystne dla środowiska, ale stanowi też duże wyzwanie dla operatorów sieci, ponieważ konwencjonalne transformatory przesyłowe nie mogą automatycznie dostosowywać poziomu dostarczanego napięcia w trakcie pracy i nie są w stanie kompensować wahań napięcia generowanych przez nowe źródła energii. W ramach projektu pilotażowego realizowanego we współpracy z EWE Netz Ormazabal dostarczył inteligentny transformator przesyłowy transforma.smart zdolny do regulacji poziomów napięcia zasilanej sieci. Innowacyjna stacja transformatorowa znajduje się w miejscowości Heidenau niedaleko Hamburga. Lokalizacja ta jest szczególnie korzystna z uwagi bliskie sąsiedztwo licznych farm wiatrowych i elektrowni biogazowych. Ponadto w rejonie tym wciąż przybywa instalacji fotowoltaicznych. Inteligentny transformator wyposażony jest w inteligentny system sterowania z zaprojektowanym przez nas przełącznikiem zaczepów. W razie wykrycia spadku napięcia na wtórniku transformatora o zadaną wartość procentową system sterowania automatycznie wyreguluje napięcie za pośrednictwem podobciążeniowego przełącznika zaczepów (OLTC od angielskiej nazwy on-load tap changer) w czasie krótszym niż trzy sekundy. „Nasze nowe urządzenie rozwiązuje problem sterowania transformatorem przesyłowym i umożliwia zabudowę wszystkich niezbędnych podzespołów w standardowej stacji transformatorowej” – wyjaśnia Thomas Höfkens, kierownik ds. rozwiązań w Ormazabal. Dzięki niemu sieci elektroenergetyczne będą lepiej przygotowane do poboru energii ze źródeł odnawialnych, a w efekcie będą mogły działać wydajniej i bezpieczniej.