Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 14 Jun 2013

Ormazabal Niemcy z certyfikatem OHSAS 18001

Nasze zakłady Ormazabal Anlagentechnik GmbH, zlokalizowane w Krefeld, uzyskały certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007.
 
Certyfikat OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) stanowi normę opracowaną przez specjalistyczne jednostki i zatwierdzoną przez międzynarodowe organy normalizacyjne. Jej celem jest ulepszenie procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powyżej minimalnego poziomu określanego przez prawo państwowe.
 
Jest to kolejny krok do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Ormazabal, zgodny z polityką firmy w tym zakresie, o czym świadczą również podobne certyfikacje w innych lokalizacjach, np. w zakładzie Ormazabal Beijing Switchgear w Chinach czy w Hiszpanii w zakładzie Ormazabal Distribución Secundaria y Ormazabal Media Tensión.