Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Porozumienie między firmą Velatia a uniwersytetem Deusto

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Deusto Business School wraz ze stowarzyszeniem byłych studentów, Deusto Business Alumni. Na jej podstawie firma będzie mogła współpracować z utalentowanymi studentami oraz świadczone będą inne usługi, np. szkolenia.

Porozumienie zapewnia nam preferencyjne warunki dostępu do programów magisterskich oraz wewnętrznych kursów szkoleniowych oferowanych przez Deusto Business School; jednocześnie daje nam możliwość planowania i przeprowadzania szkoleń i badań we współudziale z wydziałem biznesowym.

Na podobnych warunkach będziemy uczestniczyć w wybranych wykładach, seminariach i podczas dni otwartych, na których będziemy przekazywać zdobytą wiedzę studentom.

Będziemy ponadto działać na rzecz formalizacji umów dotyczących narodowych i międzynarodowych staży ze studentami z Deusto Business School.

Dzięki temu projektowi zostaje wzmocniona więź na linii uczelnia–firma. Wierzymy, że tworzenie tego typu relacji jest konieczne w celu wzmocnienia więzi ze studentami i umożliwienie im zdobycia doświadczenia w pracy zawodowej oraz że uczelnie będą mogły lepiej poznać rynek i, jeśli to konieczne, dostosować plan nauki do aktualnych potrzeb.