Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Infrastruktura | 27 Aug 2014

Port Mar del Plata

W wyniku wygrania przetargu publicznego otrzymaliśmy kontrakt na dostarczenie stacji transformatorowych w regionalnym zarządzie portu Mar del Plata służących do zasilania w energię elektryczną statków i innych punktów poboru w dokach 2 i 3.

Mar del Plata, położone 400 km na południe od Buenos Aires, to największy kurort wypoczynkowy w Argentynie. Jest to także jeden z głównych portów morskich, zwłaszcza w sektorze rybołówstwa.
Dostawa obejmowała testy fabryczne i składała się z dwóch faz: stacje dla samego zarządu portu oraz dostawa stacji dla zakładu energetycznego  EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica) w zakresie obsługi i pomiaru.

Pięć stacji dla zarządu portu składa się z prefabrykowanych obudów betonowych pfu-4, mieszczących w sobie aparaturę rozdzielczą średniego napięcia cgmcosmos w pełnej izolacji gazowej, transformatory dystrybucyjne 630 kVA oraz tablice niskiego napięcia w wyłącznikiem głównym i ośmioma wyjściami, a także wymagane urządzenia sterujące i pomiarowe oraz wbudowane elementy na potrzeby przyszłego sterowania zdalnego.

Stacje dla EDEA (także w ilości pięciu) składają się z prefabrykowanych obudów betonowych pfu-3 mieszczących w sobie aparaturę rozdzielczą średniego napięcia cgmcosmos w pełnej izolacji gazowej wraz z urządzeniami pomiarowymi według projektu klienta.

Zastosowanie aparatury rozdzielczej w pełnej izolacji gazowej jest kluczowe w tym przedsięwzięciu z uwagi na odporność na zasolenie w miejscu instalacji oraz małe wymagania dotyczące konserwacji.