Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Infrastruktura | 28 Nov 2012

Produkty Ormazabal na obszarze metropolitarnym Sofii

Firma Ormazabal zrealizowała dostawę aparatury rozdziału średniego napięcia do 4 nowych podstacji zlokalizowanych w instalacji drugiej linii sofijskiego metra.  

Projekt obejmuje 3 podstacje trakcyjne [2 x 3000 kVA 10/0,65-0,65 kV] i 1 podstację rozdziału [2 x 630 kVA 10/0,4 kV], wyposażone w szafy GAE-1250 średniego napięcia z izolacją gazową.