Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 24 Oct 2013

Projekt Concept Grid grupy EDF

Mając na uwadze ponad 15-letnią współpracę, grupa EDF zaprosiła firmę Ormazabal do uczestnictwa w projekcie Concept Grid. Dotyczy on unikalnej w skali światowej, eksperymentalnej platformy służącej realizacji celów z zakresu przewidywania i uczestniczenia w ewolucji systemów elektrycznych w kierunku inteligentnych sieci.
 
Grupa stworzyła nowe narzędzie testowe, przeznaczone do opracowywania inteligentnych sieci poprzez badanie sprzętu i systemów w rzeczywistych warunkach ich pracy. Platforma, którą zlokalizowano w centrum badawczo-rozwojowym EDF w Renardières (Seine-et-Marne), pozwala na przeprowadzanie w zaawansowanych warunkach testów napięcia prądu, co było by niemożliwe do zrealizowania w normalnie wykorzystywanej sieci.
 
W ramach projektu wybudowano obszar mieszkalny obejmujący 5 domów o powierzchni 20 m2 każdy, w których zainstalowano: inteligentne liczniki prądu, urządzenia zdalnie sterowane, odwracalne pompy ciepła, mikroturbiny, panele fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązania z zakresu magazynowania prądu itd.
 
W sieci średniego napięcia (20 kV) o długości 3 km firma Ormazabal zainstalowała podstację transformatorową PREFORMA-PF o nazwie Equelles, która posłużyła do pełnej integracji aparatury rozdzielczej CGMCOSMOS wyposażonej w izolację gazową, zgodnie z normami IEC . Ponadto, w oparciu o normy HN, w podstacji transformatorowej ER-14 użyto aparatury rozdzielczej CGMCOSMOS HN. Nasze uczestnictwo polegało na instalacji, montażu i odbiorze systemu elektrycznego na obszarze mieszkalnym projektu.
 
Złożona ewolucja sieci elektrycznych, a także rosnące zapotrzebowanie i wymagania co do większej niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności sieci powodują konieczność innowacji technologicznych. W firmie Ormazabal mamy nie tylko świadomość tego, ale także możliwości pozwalające na zaoferowanie wszelkich elementów koniecznych do opracowania zaawansowanych rozwiązań.