Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dystrybucja Publiczna | 15 Dec 2009

Projekt systemów elektrycznych do celów zwiększenia mobilności w obszarach miejskich CITYELEC

Stanowiąc Unikalny projekt strategiczny (PSE), model został ufundowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Innowacji, powstałego dzięki partnerstwie publiczno-prywatnym utworzonym na potrzeby Narodowego planu badań naukowych, rozwoju i innowacji technologicznych na lata 2008–2011. Plan zakładał identyfikację rozwiązań umożliwiających wdrożenie nowych systemów mobilności ludzi i towarów w obszarach miejskich w sposób wydajny i przyjazny dla środowiska.
 
Uczestnicy projektu CITYELEC przeprowadzają własne badania rozwojowe, których celem jest zaprojektowanie elementów składowych układu napędowego do pojazdów (silniki elektryczne) oraz infrastruktury (stacje ładowania), niezbędnych do stworzenia pojazdów o zerowej emisji zanieczyszczeń. W zamierzeniu ma to być również studium wykonalności, obejmujące analizę infrastruktury o dużym zasięgu z napędzanymi energią elektryczną pojazdami, oraz okazja do zdobycia wiedzy oraz praw własności intelektualnej do nowych technologii.
 
Ważną kwestią jest również wybór źródeł energii oraz sposoby jej magazynowania, ponieważ utworzenie sieci pojazdów elektrycznych mija się z celem, jeśli system dostaw energii opiera się na źródłach nieodnawialnych i powoduje większe zapotrzebowanie na energię. Ciężarem ochrony środowiska zostałyby wtedy obarczone tradycyjne elektrownie generujące elektryczność. Uczestnikami projektu są fundacje, firmy badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe, firmy sektora publicznego związane z branżą samochodową oraz przedsiębiorstwa sektora energetyki. Technologie firmy Ormazabal stanowią trzon projektu SP2 „Wdrożenia infrastrukturalne w obszarach miejskich”.
 
Ogólny budżet projektu CITYLEC to 19 milionów euro, z czego 57% inwestycji pochodzi od firm, a 25% to fundusze ośrodków technologicznych.
 
Łącza zawierające nowe dane:  www.cityelec.es