Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 10 Jul 2019

Przyszłość rozdziału energii: Dzień Techniczny 2019 w firmie Ormazabal

W jaki sposób możliwe jest zapewnienie stabilności sieci w perspektywie długoterminowej, biorąc pod uwagę zwiększone wykorzystanie zdecentralizowanych generatorów? Jaką rolę odgrywają duże bateryjne magazyny energii w transformacji systemów energetycznych? Jaki jest wpływ e-mobilności na sieć? Tegoroczny Dzień Techniczny Ormazabal regionu południowego Niemiec, który odbył się 4 lipca 2019 r. w elektrowni Rottweil, poświęcony był m.in. powyższym zagadnieniom. Ponad 250 gości z sektora energetycznego wzięło udział w debacie dotyczącej aktualnych trendów w zakresie rozdziału energii w przyszłości. Główne tematy dotyczyły energii ze źródeł odnawialnych, automatyzacji i e-mobilności. 
 
Przez cały dzień eksperci technologiczni firmy Ormazabal i wybrani zaproszeni mówcy wygłosili bardzo merytoryczne wykłady. Jednym z najciekawszych wydarzeń była prezentacja Irene Fech z firmy Netze BW. Irene Fech wyjaśniła, w jaki sposób można skutecznie zrealizować integrację e-mobilności z siecią. W strefie wystawienniczej 21 wybranych firm partnerskich zaprezentowało swoje innowacyjne produkty i usługi w zakresie rozdziału energii. Firma Ormazabal przedstawiła także najważniejsze produkty ze swojego portfolio. Prezentowane produkty obejmowały takie nowości jak: transforma.smart - transformator z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, jak również unowocześnioną szufladę bezpiecznikową do pól bezpiecznikowych stacji transformatorowych ga/gae, nową rozdzielnicę cgm.800 oraz linię produktów ekorsys, w tym przekaźniki zabezpieczające i sterujące. Na stoisku informacyjnym dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych i elektromobilności odwiedzający mieli okazję porozmawiać bezpośrednio z ekspertami na temat rozwiązań dla elektrowni wiatrowych, fotowoltaiki i kogeneracji, a także e-mobilności. Odwiedzający mieli także możliwość zadawania pytań dotyczących inwestycji zrealizowanych w skali światowej.
 
Udało nam się wykazać nasze kompetencje we wszystkich tych segmentach i uzyskać pozycję kompetentnego dostawcy rozwiązań” - stwierdził Markus Kiefer, który zajmuje stanowisko dyrektora generalnego w firmie Ormazabal Deutschland. „Bardzo doceniam fakt, że udało nam się stworzyć tak żywe forum dyskusyjne, które umożliwia wymianę informacji w ramach Dnia Technicznego, i cieszę się na nadchodzącą konferencję w północno-wschodnim regionie Niemiec”.