Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Struktura trzeciego stopnia | 2 Jul 2014

Rozdzielnice ea w uniwersytecie w Bawarii

Politechnika w Ingolstadt, założona w 1994 r., zawarła porozumienie z bawarskim Ministerstwem Nauki o podwojeniu liczby miejsc dla studentów pierwszego roku do 1000. Oznacza to nowe zapotrzebowanie na prąd, a w firmie Ormazabal to my zostaliśmy wyznaczeni do jego zaspokojenia.

Z uwagi na ograniczenia przestrzenne na terenie uczelni wymagane są modułowe rozdzielnice wysuwane. W pierwszej fazie rozbudowy dostarczyliśmy podstację sprzęgająca z rozdzielnicami izolowanymi powietrzem ea 20 kV.

Modułowa konstrukcja aparatury rozdzielczej ea wiąże się z szeregiem korzyści:

*Wyłącznik w wysuwanej szufladzie zapewnia większą ciągłość dostawy energii. Funkcja ta usprawnia również prace konserwacyjne i lokalizacyjne oraz usuwanie usterek.
 
*Wewnętrzna ochrona przeciwłukowa zapewnia optymalną ochronę ludzi, co jest szczególnie ważne na tak często uczęszczanym obszarze.