Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Przemysł | 20 Sep 2013

Strefa przemysłowa „Sakarya”

Niemal po 12 latach od ukończenia pierwszego etapu elektryfikacji strefy przemysłowej nr 1, skupiającej 62 fabryki na obszarze 162 ha, w tureckiej prowincji Sakaraya oddział firmy Ormazabal w Turcji (Ormazabal Elektromekanik San. ve Tic. A.S.) podpisał wartą 5,2 mln EUR umowę na wykonanie pod klucz elektryfikacji strefy przemysłowej nr 2. Obejmuje ona 101 działek o całkowitej powierzchni 350 ha i jest zlokalizowana na jednym z głównych tureckich obszarów przemysłowych, zaledwie 150 km od Stambułu. 

http://www.s2osb.org.tr/Hakkimizda.aspx

W 2000 r. w ramach wartej ponad 1,5 mln EUR umowy na elektryfikację strefy nr 1 firma Ormazabal dostarczyła ponad 20 transformatorów i podstacji przełączających oraz niemal 200  szaf GIS systemu CGM do rozdziału prądu elektrycznego 34,5 kV. Dzięki skutecznej realizacji poprzedniej umowy, jak również dzięki naszej niezawodnej aparaturze rozdzielczej GIS, zainstalowanej w podstacjach strefy nr 1, tureccy włodarze zdecydowali się ponownie powierzyć Ormazabal Elektromekanik San. ve Tic. A.S. projekt elektryfikacji — tym razem strefy przemysłowej nr 2. 
 
Obejmuje on projektowanie, produkcję, instalację, testowanie i odbiór całej sieci średniego i niskiego napięcia. W ramach projektu zostaną zrealizowane: jedna główna podstacja przełączająca, wyposażona w 13 sztuk aparatury rozdzielczej GIS systemu CPG.0, 11 transformatorowych podstacji rozdziału, wyposażonych w 148 sztuk aparatury rozdzielczej GIS systemu CGM.3, a także panele sterowania i ochronne, system pomiarowy oraz instalacja SCADA. Jest to pierwszy „turecki” projekt pod klucz działu EPCM firmy Ormazabal, w ramach jednostki Ormazabal Power System Business.
Firma Ormazabal posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stref przemysłowych, zdobyte zarówno w Turcji, jak i na całym świecie. Od wielu lat nasze produkty są zainstalowane i umożliwiają funkcjonowanie ponad 75 strefom przemysłowym na całym świecie, w tym 5 na terenie Turcji.
 
Almost twelve years after finalising the first part of the electrification of the 1st Sakarya Industrial Zone, that contains 62 factories in a total area of 162 hectars, Ormazabal Turkey (Ormazabal Elektromekanik San. ve Tic. A.S), has been awarded a turnkey EPCM contract worth 5.2M Euros for the 2nd Industrial Zone of Sakarya, that contains 101 parcels in a total area of 350 hectares, located in one of the main industrial hubs of Turkey just 150km distance to Istanbul. 

In year 2000, Ormazabal had delivered more than 20 nos. transformer and switching substations with almost 200 nos. CGM cubicles for the 34.5kV electrical distribution of the first stage of the Sakarya Industrial Zone with a contract worth more than 1.5M€. After the successful contract performance and also thanks to our hassle free GIS switchgear installed in existing substations, Sakarya Industrial Zone management has recently awarded Ormazabal turnkey electrification project for the 2nd Industrial Zone. 

The project includes design, manufacturing, installation, testing and commissioning of all the medium voltage and low voltage electrical network. The project scope includes one main switching substation equipped with 13 nos. CPG.0 type GIS switchgear and 11 nos. transformer distribution substations equipped with148 nos. CGM.3 switchgear, together with control and protection panels, metering system, and SCADA installation. This is the first turnkey project of the Ormazabal's EPCM business in Turkey, under Ormazabal Power System Business Unit.

Ormazabal has vast experience in industrial zones for many years both on Turkey and worldwide. Today there are 5 industrial zones in Turkey and more than 75 industrial zones worldwide where Ormazabal's product have been installed and under operation for many years. - See more at: http://www.ormazabal.com/en/press-room/news/turkey-sakarya-industrial-zone#sthash.8Ktz2vZi.dpuf