Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Źródła odnawıalne | 15 Jun 2020

W 2019 r. Ormazabal podłączył na całym świecie urządzenia wiatrowe o mocy przeszło 10 GWPrzy łącznej mocy światowej na poziomie 651 GW rok 2019 jest drugim pod względem wzrostu mocy urządzeń wiatrowych z wynikiem ponad 60 GW (o 10% więcej niż w 2018 roku). (źródło: GWEC, 2019)
 
Ten dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej jest zasługą zmiany polityki i wprowadzenia szeregu nowych przepisów krajowych i międzynarodowych mających na celu wypracowanie bardziej zrównoważonej gospodarki, a także powstawania nowych rynków zbytu energii zapewniających wzrost znaczenia energetyki wiatrowej w perspektywie długoterminowej.
 
W tym tak sprzyjającym dla sektora wiatrowego roku Ormazabal we współpracy z największymi krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej dostarczył na całym świecie najnowocześniejsze rozwiązania o łącznej mocy ponad 10 GW (z czego 1 GW w instalacjach typu offshore) ze swojej bogatej oferty urządzeń średnionapięciowych.
 
To jeden z naszych rekordowych wyników, dzięki któremu łączny udział Ormazabal w światowym rynku powiększył się do ponad 60 GW, z czego przeszło 5 GW w instalacjach typu offshore.
 
Ponad 25-letnie doświadczenie Ormazabal w energetyce wiatrowej stanowi nasz największy atut w ciągłym dążeniu do poprawy funkcjonalności, wydajności i trwałości oferowanych produktów i rozwiązań.