Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Źródła odnawıalne | 26 Apr 2017

W roku 2016 firma Ormazabal dostarczyła ponad 5 GW energii wiatrowej na całym świecie

Energetyka wiatrowa jest strategicznie stosowana w wielu krajach jako jeden z najbardziej skutecznych sposobów wprowadzenia bardziej zrównoważonego systemu energetycznego. Pod koniec roku 2016 łączna zainstalowana moc energii wiatrowej wynosiła 487 GW, z czego w ubiegłym roku moc nowo oddanych do użytku obiektów wyniosła 54,6 GW. Przewiduje się, że do roku 2020 corocznie będą oddawane do użytku nowe elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 55 GW (Źródło: Światowa Rady Energetyki Wiatrowej).
 
2016 był bardzo udanym rokiem dla energetyki wiatrowej i wyjątkowym dla firmy Ormazabal. Instalacje w zakresie sieci średniego napięcia, wykonane przez firmę Ormazabal w ubiegłym roku, stanowią ponad 5 GW mocy zainstalowanej, przy czym od roku 1993 firma wykonała instalacje o łącznej mocy 32 GW, co stanowi 7% udział w rynku globalnym.
 
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w projektach z dziedziny energetyki wiatrowej oraz realizacji ponad 1300 farm wiatrowych, a także ścisłej współpracy z klientami opartej na ciągłych innowacjach oraz efektywnym wykorzystaniu własnej technologii i stabilnej bazie przemysłowej, firma Ormazabal jest w stanie spełnić wymagania każdego klienta.