Nous contacter

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Źródła odnawıalne | 16 Maj 2017

W roku 2016 firma Ormazabal zrealizowała projekty fotowoltaiczne w ponad 13 krajach

Koszty energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii wciąż spadają. Źródła te stają się najbardziej przystępnymi źródłami energii w wielu częściach świata. W roku 2016 nastąpił szybki wzrost wykorzystania globalnej energii słonecznej i fotowoltaicznej. W coraz większym stopniu jest ona uznawana za konkurencyjne i wiarygodne źródło energii.
 
Firma Ormazabal, jako jeden z wiodących dostawców rozwiązań w zakresie sieci średniego napięcia do elektrowni słonecznych i fotowoltaicznych (w szczególności do dużych elektrowni lub instalacji na skalę przemysłową), w roku 2016 zrealizowała produkty i usługi o łącznej mocy 300 MW w ponad 13 krajach, w tym we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Chile, Jordanii, Meksyku, Australii, Turcji, Senegalu i Panamie. Na koniec roku 2016 firma Ormazabal łącznie wykonała instalacje dla elektrowni wykorzystujących energię słoneczną i fotowoltaiczną o mocy ponad 5 GW.
 
Dzięki 15-letniemu doświadczeniu w sektorze energii słonecznej i fotowoltaicznej indywidualne rozwiązania zrealizowane przez firmę Ormazabal zapewniają najwyższy poziom ciągłości i stabilności dostaw do każdego klienta.