Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

W tym roku po raz kolejny Cisco nagradza pracę Ikusi Micronet

Zespół Ikusi Micronet wrócił ze spotkania partnerów Cisco, które miało miejsce w dniach 25–27 marca w Las Vegas, z kilkoma nagrodami — wśród nich znalazła się nagroda Partnera roku w Meksyku i Partnera roku w Ameryce Łacińskiej. Nagrody te podkreślają znaczenie Ikusi Micronet jako jednego z głównych graczy na rynku sieci integracyjnych. Nagrody od firmy Cisco za rok 2013 potwierdzają rolę Ikusi Micronet jako partnera referencyjnego dla Cisco w Meksyku i wzmacniają pozycję partnera referencyjnego również w Ameryce Łacińskiej. 
 
Wyróżnienia w Meksyku:
W architekturze Borderless network (przełączanie i routing), w branży publicznej, wśród dostawców usług na rynku branżowym (operatorzy), jako Finansowy partner roku w Meksyku.
 
Wyróżnienia w Ameryce Łacińskiej:
Jako Finansowy
partner roku w Ameryce Łacińskiej