Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Innowacja i ciągły rozwój

  • Laboratorium wysokiej mocy znajduje się w naszym Centrum badań i technologii: Jego celem jest identyfikacja, zdobycie i rozpowszechnienie produktów strategicznych lub procesów technologicznych w firmie Ormazabal.
  • Zrównoważenie oraz ciągły rozwój jako cel strategiczny.
  • Najlepszy kompromis między społecznymi potrzebami a oddziaływaniem na środowisko i kwestiami ekonomicznymi.
  • Potrzeby społeczne stoją na pierwszym miejscu, ale aspekty środowiskowe i ekonomiczne też są istotne.
  • Aspekty społeczne to ochrona pracowników i dóbr materialnych oraz jakość (ciągłość) w dostawie energii elektrycznej.