Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Zoptymalizowane rozdzielnice z nowymi inteligentnymi czujnikami i izolacją z ekologicznego gazu obojętnego - CONSIGUE

ZL-2019/00501 / ZL-2020/00079

CONSIGUE

CONSIGUE to projekt kierowany przez firmę ORMAZABAL w ramach programu rządu baskijskiego „HAZITEK”. Jest on realizowany w latach 2019-2021.

Cele

Celem tego projektu, kierowanego przez firmę ORMAZABAL Y COMPAÑÍA we współpracy z Advanced Model Solutions, AISLANTES SOLIDOS i ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION, jest opracowanie rozdzielnicy średniego napięcia dla sieci energetycznej wtórnego rozdziału energii z izolacją gazową o wskaźniku GWP < 150.

Inne

W celu zrealizowania tego głównego celu projekt zakłada opracowanie:

  • Trójpozycyjnego wyłącznika z izolacją gazową
  • Przepustu jednożyłowego z czujnikami do pomiaru napięcia w kablach przyłączeniowych
  • Dostosowania istniejącego sprzętu do obsługi sygnałów z czujników, aby umożliwić pomiar Health Index
  • Oprogramowania do zarządzania zasobami, aby zintegrować je z przekaźnikami w celu uwzględnienia i przetwarzania danych służących do generowania informacji Health Index z rozdzielnicy średniego napięcia
Projekt finansowany przez

CONSIGUE to projekt współfinansowany przez rząd baskijski i Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (FEDER).

FEDER_gobierno vasco_ue