Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Opracowanie rozdzielnicy średniego napięcia do zastosowań w energetyce wiatrowej - CPG-Wind

ZL-2017/00722 / ZL-2018/00104 / ZL-2019/00088

proyecto cpg-wind

CPG-Wind to projekt realizowany pod kierownictwem Ormazabal w ramach baskijskiego programu rządowego „HAZITEK”. Realizowany w latach 2017-2018.

Morska energetyka wiatrowa to na daną chwilę dopiero raczkująca branża, która niemniej jednak otwiera bardzo dobre perspektywy środowiskowe, gospodarcze, społeczne i polityczne.

Cele

Głównym celem Ormazabal w ramach tego projektu jest opracowanie rozwiązań w zakresie ochrony i rozprowadzania energii wytworzonej przez turbozespoły wiatrowe o dużej mocy (≥ 6 MW) stosowane przede wszystkim w farmach wiatrowych zlokalizowanych na morzu z turbinami do 65 MW.

Projekt finansowany przez

CPG-Wind to projekt współfinansowany przez RZĄD BASKIJSKI i UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (EFRR)

ente financiador