Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Urządzenia średniego napięcia z nowymi dielektrykami - EDIN

IDI-20160453

EDIN

EDIN to autorski projekt Ormazabal realizowany w latach 2016-2017.

W obecnie produkowanych rozdzielnicach średniego napięcia stosujemy izolację i rozłączniki z heksafluorkiem siarki (SF6). Jednak coraz bardziej restrykcyjne obostrzenia dotyczące stosowania tego gazu zmuszają nas do pilnego szukania alternatywnych rozwiązań.

Cele

Podstawowym celem projektu jest opracowanie prototypowych funkcji liniowych i ochronnych z bezpiecznikami do 24 kV – 630 A – 21 kA z izolacją gazową niepodlegającą obostrzeniom obowiązującym w przypadku SF6 i o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential) poniżej 200.

Projekt finansowany przez

EDIN to projekt finansowany przez Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności za pośrednictwem Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych (CDTI).