Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Innovative on-load Tap changer for Renewable Energy Prosumers Integration and Deployment - INTREPID

ZL-2017/00830 / ZL-2018-00103

proyecto intrepid

INTREPID to projekt realizowany pod kierownictwem Ormazabal w ramach baskijskiego programu rządowego „HAZITEK”. Realizowany w latach 2017-2018.

Cele

Celem projektu jest opracowanie przełącznika zaczepów działającego pod obciążeniem (On-load Tap Changer) dla sieci średniego napięcia do 36 kV i mocy transformatora od 250 kVA do 8000 kVA, umożliwiającego automatyczną regulację napięcia oraz podłączanie odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych bez konieczności budowy dodatkowej infrastruktury.

Projekt finansowany przez

INTREPID to projekt współfinansowany przez RZĄD BASKIJSKI i UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (EFRR)

ente financiador