Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Opracowanie modelu mikrosieci rozproszonej z wykorzystaniem magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach (BESS) i generowania energii fotowoltaicznej (RES) w celu ograniczenia mocy szczytowej (Peak Shaving) w sieciach rozdziału (GRID) - mBRESGRID

ZL-2019/00937 / ZL-2020/00076

mBESGRID

W ramach tego projektu, kierowanego przez firmę ORMAZABAL, współpracują ośrodki technologiczne CIC energiGUNE i ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY. Projekt jest realizowany w ramach programu rządu baskijskiego „HAZITEK” w latach 2019 i 2020.

Cele

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań i opracowanie zaawansowanej mikrosieci wyposażonej w system zarządzania energią do użytku przemysłowego w obiekcie klienta, podłączonej do sieci rozdziału, obejmującej technologie magazynowania energii elektrycznej i inteligentnego wytwarzania energii fotowoltaicznej, a także zautomatyzowane technologie sterowania i zarządzania (OZE oraz Peak Shaving - ograniczenie mocy szczytowej) w celu stworzenia konkurencyjnej ekonomicznie i interoperacyjnej koncepcji mikrosieci.
 
W tym celu firma ORMAZABAL będzie dążyć do osiągnięcia różnych celów technicznych, takich jak:

  • Zaprojektowanie i opracowanie najnowocześniejszych technologii magazynowania energii innej niż litowo-jonowa (Na), które mogą zasadniczo wpłynąć na poprawę gęstości energii, cykliczności i kosztów.
  • Zaprojektowanie dla systemu zarządzania energią złożonego algorytmu sterowania, który będzie automatycznie zarządzać przepływem energii w celu optymalizacji integracji magazynowania energii na poziomie lokalnym, aby zapewnić jak największą liczbę funkcji mikrosieci, a w konsekwencji umożliwić efektywne zarządzanie zasobami rozproszonymi i zapewnić ograniczenie mocy szczytowej (Peak Shaving).
  • Przeprowadzenie badań i opracowanie algorytmu autarkicznego zintegrowanego z systemem zarządzania energią w celu wykorzystania prognozy promieniowania słonecznego do obliczenia oczekiwanej energii fotowoltaicznej, a jednocześnie umożliwienia zaplanowania w sposób zaawansowany zarządzania energią w mikrosieciach.
  • Przeprowadzenie testów technologii opracowanych w ramach projektu w obiektach OCT w celu zweryfikowania funkcjonalności zaawansowanych mikrosieci dla określonych przypadków użycia i scenariuszy.
Projekt finansowany przez

mBRESGRID to projekt współfinansowany przez rząd baskijski i Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (FEDER).

FEDER_gobierno vasco_ue