Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

NEOSUB - NEOSUB

ZE-2018/00033

W projekcie tym, kierowanym przez BOSLAN, ORMAZABAL uczestniczy wraz z wiodącymi firmami, takimi jak ARTECHE, INGETEAM, GENERAL ELECTRIC, ZIV, IK INGENIERÍA i CLUSTER ENERGÍA.
 
Projekt jest realizowany w ramach programu rządu baskijskiego „HAZITEK ESTRATÉGICO” w latach 2018 i 2020.

Cele

Głównym celem projektu NEOSUB jest zaprojektowanie i opracowanie stacji elektroenergetycznych opartych na kryteriach ekoprojektu, które umożliwią wyposażenie operatorów, firm świadczących usługi inżynieryjne i producentów dóbr inwestycyjnych w stacje elektroenergetyczne zapewniające im przewagę konkurencyjną w dwóch kluczowych aspektach:

  • Pod względem kosztów, poprzez większą efektywność zużycia materiałów i energii, która pozwoli obniżyć koszty produkcji i utrzymania obiektów.
  • Pod względem zrównoważonego rozwoju, poprzez zminimalizowanie oddziaływania infrastruktury na środowisko przez cały okres jej eksploatacji, ograniczenie emisji lub odpadów zarówno na etapie produkcji urządzeń, jak i na etapie instalacji, użytkowania i konserwacji oraz poprzez ułatwienie ponownego wykorzystania i recyklingu urządzeń oraz materiałów, z których infrastruktura jest wykonana, po zakończeniu jej eksploatacji.
Projekt finansowany przez

NEOSUB to projekt współfinansowany przez rząd baskijski i Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (EFRR).
 

FEDER_gobierno vasco_ue