Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Celem projektu OPANEL jest opracowanie niewysokiego urządzenia, które umożliwi redukcję emisji hałasu na trasach kolejowych w środowisku miejskim - OPANEL

45/16/IN/1/031G

IMG_UNIBLOK
Hałas, jaki na terenach miejskich generuje infrastruktura kolejowa, oraz związana z nim dokuczliwość dla mieszkańców, nabierają nowego znaczenia w świetle przepisów wymagających określenia miejsc w Europie, w których mieszkańcy miast są szczególnie narażeni na emisje hałasu, oraz opracowania planów redukcji zanieczyszczenia akustycznego.
Cele
Właśnie dlatego stworzyliśmy OPANEL. Jest to projekt prowadzony przez Uniblok – przedsiębiorstwo należące do Ormazabal, we współpracy z Centrum Technologicznym Tecnalia, w celu skonstruowania urządzenia, które położyłoby kres niedogodnościom, jakie w środowisku miejskim powoduje zanieczyszczenie hałasem. Ponadto, rozwiązanie to ma na celu zmniejszenie problemów związanych z budową tradycyjnych środków ochrony przed hałasem, takich jak wysokie ekrany akustyczne — nieefektywne i nieestetyczne, budowane na wysokość do 4 metrów i zasłaniające widok z okien domów.  To dlatego firma Uniblok zaangażowała się w opracowanie urządzenia mniej uciążliwego i jednocześnie bardziej skutecznego.
Inne
OPANEL ma na celu usprawnienie techniczne i poprawę bezpieczeństwa przez skonstruowanie i zastosowanie urządzenia o niewielkiej wysokości, którego montaż umożliwi zmniejszenie poziomu hałasu na trasach kolejowych, na których głównym źródłem emisji zanieczyszczenia akustycznego są drgania poszczególnych części pociągu oraz tarcie kół pociągu o szyny podczas jazdy z niską prędkością. Opracowane przez Uniblok urządzenie musi być zgodne z międzynarodowymi normami, aby firma mogła osiągnąć wiodącą pozycję w branży i pozyskać rynki zagraniczne dla eksportu nowego produktu.

To dlatego w swoich działaniach Uniblok bierze pod uwagę przede wszystkim odpowiednie specyfikacje techniczne zarządców infrastruktury kolejowej, obowiązujące dla obszaru przy torach i dla pociągów. Wynikiem prac ma być opracowanie mini-ekranu akustycznego, ograniczającego hałas generowany przez podwozie pociągu i elementy konstrukcji torów. Dodatkowe korzyści projektu OPANEL to uniknięcie niektórych problemów związanych z montażem tradycyjnych ekranów wygłuszających, takich jak duże zapotrzebowanie na powierzchnię do ich budowy, stosowanie głębokich fundamentów i utrudnienie ewentualnej ewakuacji.
Projekt finansowany przez
Projekt OPANEL jest współfinansowany z funduszy EFRR oraz ze środków przyznanych z budżetu wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha. FEDER OPANEL