Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Smart Transformer Protection & Automation - STAP SMARTTRAFO

ZL-2016/00284 / ZL-2017/00279 / ZL-2018-00100

STAP SMARTTRAFO

STAP SMARTTRAFO to projekt realizowany pod kierownictwem Ormazabal w ramach baskijskiego programu rządowego „HAZITEK”. Realizowany w latach 2016-2017. 

Ormazabal dostrzega duży potencjał w możliwości wprowadzenia na rynek inteligentnych transformatorów, które pomogłyby rozwiązać aktualne problemy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sieciach niskonapięciowych oraz stawić czoła przyszłym wyzwaniom, kiedy samochody elektryczne upowszechnią się na tyle, że trudno będzie obsłużyć je przy użyciu istniejącej infrastruktury.

Cele

Projekt STAP SMARTTRAFO ma na celu opracowanie innowacyjnego, solidnego i niezawodnego systemu zabezpieczeń i automatyki dla inteligentnych transformatorów rozdzielczych (Smart Transformers) zapewniającego poprawność działania oraz bezpieczeństwo osób, sprzętu i całej instalacji.

Projekt finansowany przez

STAP-SMARTTRAFO to projekt współfinansowany przez RZĄD BASKIJSKI i UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (EFRR)

logo financiacion