Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Ormazabal, która stanowi część grupy Velatia, wspiera zasadę zrównoważonego rozwoju, łącząc rozwój działalności firmy z realizacją celów firmowych grup interesu, wsparciem wspólnoty, w której spółka działa, oraz minimalizacją oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko.

 

Potwierdzenie powyższych słów stanowią otrzymane przez spółkę certyfikaty oraz zobowiązania wypełniane zgodnie ze strategią grupy Velatia:

Ver más