Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

ekor.soft v1.18

Oprogramowanie konfiguracyjne do modułów ochrony i zintegrowanego sterowania do rodziny rozwiązań ekorsys.

Umożliwia


Wyświetlanie szczegółów przeprowadzanego sprzętowo pomiaru prądów fazowych i składowej zerowej.

Prezentacja stanu detekcji napięcia (wykryto/brak) w modułach zintegrowanego sterowania.

Ustawienia związane z dostępnymi zabezpieczeniami i opcjami detekcji

Wyświetlanie stanu wejść.

Bezpośrednie uruchamianie wyjść modułów ekor.rci i ekor.rpx.ci.

Opcja tworzenia plików ustawień w trybie «Emulacja», umożliwiająca zapisywanie plików ustawień modułów skonfigurowanych w trybie «Połączenie». Dodatkowo oprogramowanie ekor.soft umożliwia otwieranie plików utworzonych w trybach «Połączenie» oraz «Emulacja», a także przesyłanie plików do modułu przeznaczonego do konfiguracji.

Możliwość przeprowadzenia wydruku uzyskanej krzywej ustawień (w modułach ekor.rpx i ekor.rpx.ci) oraz zapisanie tych ustawień w dokumencie tekstowym programu MS Word

Opcja wyświetlania dziennika zdarzeń w zakresie błędów wykrytych przez moduł ochrony lub zintegrowanego sterowania.

Przeprowadzanie testów wejścia/wyjścia z centrum komunikacji.

Wymagania systemowe


Procesor: Pentium II

Pamięć RAM: 32 MB

System operacyjny: MS WINDOWS

Napęd CD-ROM / DVD

Port szeregowy RS-232