Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

„GOTOWI, ABY KOMPETENTNIE ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W PROJEKTY INTELIGENTNYCH SIECI”
 
Tło informacyjne na temat inteligentnej sieci:
 
Inteligentne sieci służą generowaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej w sposób bardziej wydajny, niezawodny, przyjazny środowisku i bezpieczny.
 
Łańcuch wartości inteligentnych sieci zakłada zbieżność i współistnienie różnych sektorów, czego wynikiem są rozwiązania w zakresie techniki informacyjnej oraz technologie komunikacyjne, elektroniczne i elektryczne.
 
Firma Ormazabal zajmuje się współpracą przy kilku innowacyjnych projektach i oferuje rozwiązania zorientowane na poprawę wydajności rozdziału energii w ciągle zmieniającym się obrazie środowiskowym będącym siłą napędową i dynamicznym czynnikiem w obrębie zagadnienia inteligentnych sieci.
 
Inteligentne sieci uważa się za zoptymalizowane wersje sieci elektrycznych umożliwiające przejście na bezpieczniejszy, bardziej niezawodny i wydajny oraz zrównoważony system energetyczny.
 
Firma Ormazabal udostępnia wysokowydajne rozwiązania przeznaczone do uczynienia obecnych miejskich sieci elektrycznych bardziej inteligentnymi. Na rozwiązania składają się zadania dostosowywania wszelkich opcji generowania i przechowywania, integracja większej liczby odnawialnych źródeł energii, wzrost liczby pojazdów elektrycznych, zarządzanie kwestią niejednorodności wzorców przesyłu i minimalizowanie konsekwencji środowiskowych przy rozbudowie przepustowości sieci.
 
Kamienie milowe w obszarze inteligentnej sieci:
  • Nasza technologia pozwala na integrację w sieci nowych użytkowników.
  • Nowatorskie rozwiązania zwiększają wydajność działania sieci.
  • Sprawdzone produkty zwiększają bezpieczeństwo sieci, poziom kontroli oraz jakość dostaw.
  • Koncentrujemy się na optymalizacji planów inwestycyjnych w zakresie poprawy sieci elektrycznych.
  • Pracujemy nad poprawą działań rynkowych i obsługi klientów.
  • Naszym celem jest zachęcanie klientów do udziału w procesie racjonalnego gospodarowania energią.
Zobacz więcej
4 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja