Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Kompaktowe elektryczne zestawy zgodne z normą EN 50532.
 
Zestaw, którego jednostki sterujące umieszczone obok siebie są modyfikowane w celu uzyskania niekonwencjonalnego wzajemnego połączenia lub zmniejszenia wielkości zestawu ”.
 
Rodzina MB firmy Ormazabal to powiązany (A) kompaktowy elektryczny zestaw dołączany do prefabrykowanych podstacji transformatorowych i na posesjach do podstacji transformatorowych w publicznych lub prywatnych sieciach dystrybucyjnych do 36 kV.
 
W wyniku produkcji, montażu, sprzętu i badań przeprowadzonych w fabryce, rodzina MB zapewnia trwałą jakość i znaczne zmniejszenie kosztów oraz czasu instalacji — podstacja transformatorowa jest od razu przeznaczona do pracy.
 
Kompaktowe elektryczne zestawy MB są używane w wielu różnych rozwiązaniach sieci dystrybucyjnych (DNS) w zakładach energetycznych (rozdzielanie publiczne, inteligentne sieci...), użytkowników końcowych energii elektrycznej (infrastruktura, przemysł i sektor usług) i energii odnawialnej.
 
Główna zaletą tych zestawów jest ich duże bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed wewnętrznymi uszkodzeniami w odniesieniu zarówno do ludzi, jak również własności, klasyfikacja IAC oraz solidność i
niezawodność.
 
Do tej pory zainstalowano ponad 8500 zestawów z rodziny MB na całym świecie.
Zobacz więcej
3 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja