Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

CMS to przełączająca i wyłączająca podstacja typu kioskowego zainstalowana na poziomie podstawowym i obsługiwana zewnętrznie; ma standardową budowę, jest przetestowana i wychodzi z fabryki jako pojedyncza jednostka dla sieci średniego napięcia do 24 kV.
 
Podstacje CMS są głównie używane w wielu rozwiązaniach sieci dystrybucyjnych w zakładach energetycznych (generowanie tradycyjne, rozdzielanie publiczne itd.), dla użytkowników końcowych energii elektrycznej (infrastruktura, przemysł, sektor usług) oraz do energii odnawialnej (farmy wiatrakowe i fotowoltaiczne elektrownie słoneczne).
 
Obecnie zainstalowanych jest ponad 3000 przełączających i wyłączających podstacji w wielu krajach.
Zobacz więcej
3 productos
Części zapasowe
Ekspresowa dostawa
Naprawa
Modernizacja
Recycling
Usługi inżynieryjne
Zaopatrzenie
Gotowe rozwiązania EPCM pod klucz