Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Norma IEC 62271-202 definiuje i określa warunki obsługi, wartość znamionową oraz ogólne wymogi i metody testowania prefabrykowanych podstacji transformatorowych.
 
Firma Ormazabal zajmuje się projektowaniem, opracowywaniem, produkcją i zaopatrzeniem prefabrykowanych podstacji transformatorowych i przełączających od prawie trzech dziesięcioleci.
 
Na przestrzeni tych lat nasze prefabrykowane podstacje ulegały zmianom, tworząc obecnie bogatą ofertę elastycznych konfiguracji do wielu zastosowań.
 
Prefabrykowana podstacja transformatorowa jest zazwyczaj wyposażona w następujące główne elementy:
 
– obudowę,
 
– transformatory rozdzielcze,
 
– rozdzielnicę WN i NN,
 
– wzajemne połączenia WN i NN,
 
– dodatkowy sprzęt i obwody.
 
Zobacz więcej
8 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja