Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

CMS to przełączająca i wyłączająca podstacja typu kioskowego zainstalowana na poziomie podstawowym i obsługiwana zewnętrznie; ma standardową budowę, jest przetestowana i wychodzi z fabryki jako pojedyncza jednostka dla sieci średniego napięcia do 24 kV.
 
Podstacje CMS są głównie używane w wielu rozwiązaniach sieci dystrybucyjnych w zakładach energetycznych (generowanie tradycyjne, rozdzielanie publiczne itd.), dla użytkowników końcowych energii elektrycznej (infrastruktura, przemysł, sektor usług) oraz do energii odnawialnej (farmy wiatrakowe i fotowoltaiczne elektrownie słoneczne).
 
Obecnie zainstalowanych jest ponad 3000 przełączających i wyłączających podstacji w wielu krajach.
Zobacz więcej
0 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja