Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Automatyczny transfer

ekor.stp

ekor.stp

Moduł automatycznego transferu linii, opracowany w celu osiągnięcia bezpiecznego i wydajnego źródła energii za pomocą transferu pomiędzy dwoma liniami zasilającymi, dzięki któremu możliwa jest redukcja przerw w dostawie do minimum.

Wymagany jest w miejscach, gdzie potrzebne jest podwójne źródło energii; jeżeli przerwa w dostawie pojawiłaby się w głównej linii, zasilanie możliwe byłoby dzięki drugiej linii.

Główne elementy ekorSTP to programowalny sterownik szafy ekorCCP oraz moduł wykrywający obecność / nieobecność napięcia ekorRTK.

Specyfikacje

  • Zmiana zasilacza
  • Pojemnościowe wykrywanie napięcia (bez transformatorów napięcia)
  • Zasilacz — Zasilacz lub Zasilacz — Generator
  • Z wyłącznikami lub rozłącznikami
  • Ze sprzężeniem lub bez
  • Opcja zdalnego sterowania
  • Powrót według napięcia lub czasu