Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Automatyki i Zdalne sterowanie

ekor.rci

ekor.rci

Zintegrowana jednostka sterująca. Złożona z elektronicznego przekaźnika z czujnikami prądu. Komunikuje się ze zdalną jednostką służącą do zdalnego sterowania; służy jako lokalny kontroler.

Specyfikacje

 • Funkcje wykrywania
  • Faza do fazy (krzywa TD)
  • Faza do uziemienia (krzywe NI, EI, MI oraz TD)
  • Obecność napięcia
  • Cyfrowe filtrowanie dla prądu magnetyzującego
  • Krzywa uziemienia: przeciwstawna, bardzo przeciwstawna i wyjątkowo przeciwstawna
  • Ultra czuła faza do uziemienia
 • Obecność / nieobecność napięcia
 • Sprzężenie pojemnościowe (tuleje)
 • Pomiar fazy L1, L2, L3
 • Napięcie na linii (nie NN)
 • Błąd / Automatyczny sekcjonalizer
 • Prąd pojemnościowy i magnetyzujący
 • Monitorowanie wyłącznika
 • Obsługa odłącznika
 • Monitorowanie wyłącznika uziemienia
 • Usterka wyłącznika
 • Sterowanie wyłącznikiem
 • Wykrywanie kierunku neutralnego