Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Ochrona wielofunkcyjny SSS

ekor.rps-tcp

ekor.rps-tcp

Wielofunkcyjny moduł ochronny, działa jako niezależne urządzenie zabezpieczające, mierzące i sterujące lub jest zintegrowany w system ochronno-sterujący.
Usługi oferowane przez ten moduł spełniają kryteria najbardziej wymagających systemów automatyzacji i sterowania zastosowanych w nowoczesnych podstacjach.

Specyfikacje

 • Funkcje ochrony:
  • Przetężenie
   • Przetężenie fazowe (3 x 50/51)
   • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N/51N)
   • Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50Ns/51Ns)
   • Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe składowej fazowej (3 x 67)
   • Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe składowej zerowej (67N)
   • Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe izolowanej składowej zerowej (67NA)
   • Prąd, zabezpieczenie nierównowagi (46-46FA)
   • Termogram (49)
   • Adapter obciążenia zimnego
   • Zabezpieczenie nadprądowe z blokadą napięcia (51V)
   • Regulacja napięcia (50CSC)
   • Błąd wyłącznika (50BF)
  • Niedomiar prądowy (37)
  • Napięcie:
  • Zabezpieczenie nadnapięciowe (59)
  • Zabezpieczenie podnapięciowe (27)
  • Zabezpieczenie zerowo-napięciowe (59N)
  • Synchronizm (25)
  • Nierównowaga napięcia (47)
  • Maksymalna i minimalna częstotliwość (81M/m)
  • Wartość częstotliwości (81R)
  • Maks./min. moc aktywna
  • Maks./min. moc pozorna
  • Aktywne/reaktywne odwrócenie mocy
  • Częstotliwość
  • Moc
 • Funkcje logiczne i automatyzacja
 • Układ ponownego włączenia (79)
 • Monitorowanie wyłącznika
 • Wyłączenie i zamykanie monitorowania obwodu
 • Sprawdzanie synchronizmu
 • Konfigurowalne wejścia/wyjścia
 • Programowany układ logiczny
 • Inne
  • Samosprawdzanie stanu zabezpieczenia
  • Konfiguracja do 6 tablic ustawieniowych
 • Faza, pomiar prądu punktu zerowego oraz czuły pomiar punktu zerowego
 • Jednorazowy i złożony pomiar napięcia
 • Aktywny, reaktywny i pozorny pomiar mocy
 • Aktywne i reaktywne mierzenie energii
 • Mierzenie współczynnika mocy
 • Maksymalny wskaźnik prądu
 • Mierzenie składowej przeciwnej (I2/I1) jako %
 • Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)
 • Chronologiczna rejestracja wydarzeń
 • Chronologiczna rejestracja błędów
 • Rejestracja pomiarów maksymalnych i minimalnych
 • Oscylopertubograf
 • Adapter obciążenia zimnego
 • IEC 60870-5-103
 • IEC 60870-5-101
 • ModBUS RTU
 • DNP3.0
 • PROCOME
 • HARRIS
 • Porty: RS485 oraz O.F.
 • Pomiar
 • Gromadzenie danych
 • Komunikacja:
 • IEC 60870-5-103
 • IEC 60870-5-101
 • ModBUS RTU
 • DNP3.0
 • PROCOME
 • HARRIS
 • Porty: RS485 oraz O.F.
 •  


 •  

Powiązane produkty